Hjem > Nyheder > Indhold

Laboratory Table Korrekt pleje og rengøringsmetode

Apr 13, 2018

Laboratoriebord korrekt pleje og rengøringsmetode


Et laboratoriedesignfirma udtalte, at bordpladen er den mest sårbare del af laboratoriets arbejdsproces, og derfor er det nødvendigt at have en ordentlig daglig vedligeholdelse og vedligeholdelse.


Særlig opmærksomhed er som følger:

1. Undgå direkte kontakt med bordets overflade med overophedet glas, gaskomfurer, alkoholovne eller smeltede metaller over 180 grader Celsius, kremeringer eller andre objekter, som ikke kan kendes med temperaturen.

2. Lad ikke svovlsyre og salpetersyre med en koncentration på over 96% komme i kontakt med bordet i lang tid (mere end 4 timer);

3, er forsøget afsluttet, husk at tørre bordet rent, for at undgå resterende syre og alkali forårsaget af langvarig kontaktskade;

4, bordet anbefales at bruge varmt vand, acetone eller mild rengøringsmiddel. Brug ikke slibende, stærke syre eller alkaliske rengøringsmidler for at beskadige bordpladen. Til bordplader med stædige pletter vaskes overfladen med hypoklorsyre og skylles straks med rent vand