Hjem > Nyheder > Indhold

Laboratoriedamp og udstødningssystem

Aug 25, 2018

Laboratorieventilation og udstødning I kemiske forsøg produceres der ofte forskellige ubehagelige, ætsende, giftige eller eksplosive gasser. Hvis disse skadelige gasser ikke udelukkes fra udendørs, vil det medføre indendørs luftforurening, der påvirker det eksperimentelle personales sundhed og sikkerhed; På grund af udstyrets nøjagtighed og levetid er laboratorieventilation derfor en uundværlig del af laboratorieudformningen. For at laboratoriepersonale skal indånde eller indånde nogle giftige, patogene eller giftige kemikalier og organismer, skal der være god ventilation i laboratoriet. For at forhindre, at nogle dampe, gasser og partikler (røg, sod, støv og aerosoler) bliver indåndet, skal forurenende stoffer fjernes ved hjælp af en dampplade, hætte og delvis udstødning.

8.25.jpg


1080 / 5000Huàxué shíyàn shì de tōngfēng fāngshì yǒu liǎng zhǒng, jí júu pái fēng héán shì tōngfēng. Júbù pai Feng shi Zai yǒuhài Wuzhi chǎnshēng hou Liji Jiujin páichū, zhe zhǒng Fangshi neng yǐ jiao shǎo de fēngliàng pai zǒu Daliang de yǒuhài Wuzhi, néngliàng Sheng ér xiàoguǒ hǎo, shi gǎishàn Xian yǒu Shiyan shi tiáojiàn Kexing hé Jingji de fāngfǎ, Ye kěnéng Shìyìng xīn shíyàn shì tōngfēng jiànshè de zuì hǎo fāngshì. Duìyú yǒuxiē shíyàn bùnéng cǎiyòng júu pái fēng, huò júu pái fēng mǎnzú bùliǎo pái fēng yāoqiú shí, cǎiyòng quán shì tōngfēng.
Tōngfēng guì shì shíyàn shì zhōng zuì chángyòng de yī zhǒng júbù pái fēng shèbèi, idet de ikke er i stand til at give dem en chance for at komme i gang med at gøre det rigtigt. Yǐngxiǎng zhèngmiàn sùdù hékōngqì yùndòng de yīnsù shì wōliú, guì de rùkǒu xíngzhuàng Cǐwài, shàng yú tā de fánghuǒ nénglì, nāi fǔshí xìng, shìfǒu biànyú qīngxǐ yǐjí wūrǎn wù jăngu píi xìtǒng qián shōují mǒu xiē wūrǎn we nénglì děng xìngnéng yǒuguān. Yībān rènwéi, shíyān shì zhōng de tōngfēng guì yngi néng shìyìng yì rán de yètǐ hé qìtǐ, érqiě jiégòu cáiliào yìng jùyǒu jǐ fēnzhōng de nàihuǒ nénglì, yǐ bǎochí tōngfēng guì de wánzhěng hé jíshí jiāng huǒ fēng xī.
Tōngfēng guì de pái fēng xìtǒng kě fēn wéi jízhōng shì hé fēnsàn shì liǎng zhǒng. Jízhōng shì shì bǎ yī céng lóu miàn huò jǐ céng lóu miàn de tōngfēng guì zǔchéng yīgè xìtǒng, huòzhě zhěnggè shíyàn lóu fēnchéng yī'èr gè xìtǒng. Tā de tèdiǎn shì tōngfēngjī shǎo, shèbèi tóuzī shěng, érqiě duì tōngfēng guì de shùliàng shāo yǒu zēng jiǎn, yǐjí wèizhì de biàngēng, så du kan se dem selv. Rán'ér yóuyú xìtǒng jiào dà, fēngliàng bùyì pínghéng, jǐnguǎn měi gè tngnging guìshang dōu zhuāng yǒu tiáojié få, der vil blive bragt i fare, og du skal bede dig om det. Rúguǒ xìtǒng fēng guǎn sǔnhuài xūyào jiǎnxiū shí, nàme zhěnggè xìtǒng de tōngfēng guì jiù wúfǎ shǐyòng. Suǒyǐ, yuánlái cǎiyòng jízhōng shì xìtǒng de shíyàn shì, xiānhòu dōu gǎi wòi fònsàn shì xîtǒng.
Fēnsàn shì shì bǎ yīgè tōngfēng guì huò tóng fángjiān de jǐ gè tngngi gì zǔchéng yīgè pái fēng xìtǒng. Tā de tèdiǎn shi: ke Genju Tongfeng GUI de gōngzuò xūyào lái qǐ BI Tongfeng Ji, Xianghu bù shou gānrǎo, róngyì Dadao Yuding de xiàoguǒ, érqiě bǐ Jizhong shi Jiesheng Nengyuan, yīnwèi Jizhong shi xìtǒng, zhǐyào Yige Tongfeng GUI Zai shǐyòng, jiu dé kāidòng dàtōngfēng jī. Fēnsàn shì yóuyú xìtǒng xiǎo, pái fēngliàng yě xiǎo, zǔlì yě xiǎo, suǒyǐ tāngfēng jī de fēng liàng, fēng yā dōu bù dà, zāo shēng yǔ zhèndòng xiāngyìng yě jiào xiǎo. Fēnsàn shì hái yǒu yīgè tèdiǎn, shì duì páichū bùtóng xìngzhì de yǒuhài qìtǐ yìyú chǔlǐ. Quēdiǎn shi Tongfeng ji de shùliàng duo, xìtǒng duo, rúguǒ Tongfeng ji Jizhong Yu Tongfeng Jifang nei, navn tóuzī Jiu Hui Zeng Da, rúguǒ Tongfeng ji fēnsàn Buzhi, érqiě jiu di ānzhuāng, suīrán Tongfeng ji de tóuzī zēngjiā, Dan Feng guǎn de tóuzī kě jiéshěng, zuìhòu zǒng tóuzī bù yīdìng zēng dà. Jiànyì shǐyòng fēnsàn shì. Zài huàfēn xìtǒng shí, tõng yīgè fángjiān nèi rub yǒu liǎng gè yǐshàng de tōngfēng guì, yīng huà wéi yīgè xìtǒng, bìmiǎn yīgè tōngfēng guì zài shǐyòng, qítāngngi guì chǎnshēng dàoliú, shǐ shìnèi shòudào wūrǎn. Tóngyàng, yīgè fángjiān nèi chúle yīgè pái fēng xìtǒng wài, bùyí zài zhuāngzhì qítā pīi fēng shèbèi.
Pai Feng xìtǒng de Tongfeng Ji, yībān Dou Zhuang Zai wūdǐng shang, Huo dǐngcéng de Tongfeng Jifang nei, Zheyang Kebu zhànyòng shǐyòng miànjī, érqiě shǐ Shinei de pai Feng guǎndào chǔyú Fu Ya zhuàngtài, yǐmiǎn yǒuhài Wuzhi Youyu guǎndào de fǔshí Huo sǔnhuài, yǐjí yóuyú guǎndào bù yánmì è shènoù shìnèi, cǐwài, tōngfēng jī ānzhuāng zài wūdǐng shàng huò dǐngcéng de tāng fēng jīfáng nèi, jiǎnxiū fāngbiàn, yìyú xiāo shēng huò jiǎn zhèn. Der er to typer ventilation i kemiske laboratorier, lokal udstødning og fuld rumventilation. Lokal udstødning udledes umiddelbart efter dannelsen af skadelige stoffer. Denne metode kan fjerne en stor mængde skadelige stoffer med mindre luftmængde, og energien er gemt, og effekten er god. Det er en gennemførlig og økonomisk metode til forbedring af de eksisterende laboratorieforhold, og det kan også være Det er den bedste måde at tilpasse sig til den nye laboratorieventilationskonstruktion. For nogle forsøg skal lokal udstødning ikke anvendes, eller lokal udstødning skal ikke opfylde kravene til udstødningsventilation.
Gashætten er den mest anvendte lokale udstødningsanordning i laboratoriet, og dens ydeevne afhænger hovedsageligt af hastigheden af luftbevægelsen gennem dampdækslet. Faktorer, der påvirker fronthastigheden og luftbevægelsen, er hvirvelstrøm, kabinetindløbsform, varmelast, mekanisk handling, udluftning hul design og kondensat. Derudover er det relateret til hans evne til brand, korrosion, lethed til rengøring og evnen til at indsamle visse forurenende stoffer, før de kommer ind i udstødningssystemet. Det antages generelt, at kogepladerne i laboratoriet skal kunne rumme brandfarlige væsker og gasser, og at strukturmaterialerne skal have et par minutter af brandmodstand for at holde kogepladen intakt og rettidigt.
Udstødningssystemets udstødningssystem kan opdeles i to typer: centraliseret og decentraliseret. Centraliseret er et system med et eller to gulv i dampkåle, eller hele eksperimentbygningen er opdelt i to systemer. Det er kendetegnet ved færre ventilatorer, mindre udstyrsinvesteringer, og en lille stigning i antallet af røgovne samt ændringer i lokationen har en vis grad af tilpasningsevne. På grund af det store system er luftmængden imidlertid ikke let at balancere. Selv om hver røgovne er udstyret med en reguleringsventil, er det ubelejligt at bruge, og det er ikke let at opnå den tilsigtede virkning. Hvis systemkanalen er beskadiget og skal repareres, kan hele systemets dampplade ikke bruges. Derfor har laboratorier, der anvendte centraliserede systemer, været erstattet af decentrale systemer.
Decentraliseret er integrationen af en dampplade eller flere dampkoger i samme rum i et udstødningssystem. Hans egenskaber er: ventilatoren kan tændes og slukkes i overensstemmelse med funktionsdækselens funktionsbehov, gensidig indblanding, let at opnå den ønskede effekt og mere energibesparende end centraliseret, fordi det centrale system, så længe som et damp hætte er i brug, start den store ventilator. På grund af systemets lille størrelse er luftmængden lille, og modstanden er lille. Derfor er luftvolumenet og vindtrykket i ventilatoren ikke stort, og støj og vibration er tilsvarende små. Et andet træk ved den decentrale type er, at det er nemt at behandle skadelige gasser, der udleder forskellige egenskaber. Ulempen er, at antallet af ventilatorer er stort, og systemet er mange. Hvis ventilatoren er koncentreret i ventilatorrummet, vil investeringen stige. Hvis ventilatoren er dispergeret og installeret på stedet, selvom ventilatorens investering stiger, kan investeringen i kanalen spare, og til sidst øges den samlede investering ikke nødvendigvis. Det anbefales at centrere. Når der opdeles system, skal der opdeles i ét system, hvis der er mere end to dampkoger i samme rum, for at undgå at der bruges en kogeplade, og de andre kogeplader skal vende om, så indendørs er forurenet. På samme måde er det i tillæg til et udstødningssystem i et rum ikke hensigtsmæssigt at installere andre udstødningsanordninger.
Ventilatoren i udstødningssystemet installeres generelt på taget eller i ventilatorrummet på øverste etage, så det bebodede område ikke er optaget, og indendørs udstødningskanal er under negativt tryk for at undgå skadelige stoffer på grund af korrosion eller beskadigelse af rørledningen, og fordi rørledningen ikke er stram og trænger ind i rummet, er ventilatoren installeret på taget eller i ventilatorrummet på øverste etage, hvilket er praktisk til inspektion og let at eliminere eller reducere vibrationer.