Hjem > Udstilling > Indhold

Testning af laboratoriepræstationsprøvningskrav

Aug 23, 2018

Hvad er færdighedsprøvning?

Færdighedstest bekræfter deltagerens tekniske evne og arbejdsniveau ved at evaluere resultaterne af deltagende inspektions- og testorganisationer i interlaboratory sammenligningsprocessen.

Hvad er forholdet mellem færdighedsprøvning og akkreditering?

Kapacitetsbekræftelse er et vigtigt middel til at evaluere laboratoriernes og inspektionsorganernes tekniske kapacitet. Den supplerer on-site review og udgør de to mest almindeligt anvendte kompetencevurderingsteknikker for CNAS.

Hvad er brugen af færdighedsprøvning?

Fordelene ved færdighedsprøvning er talrige. Det er f.eks. Muligt at identificere forskelle mellem laboratorier, kontrollere kvaliteten af arbejdet i laboratoriet, som et værktøj til personaleuddannelse, risikostyring og kvalitetsforbedring og øge laboratorietilliden.

Er det nødvendigt at deltage i færdighedsprøvning ved ansøgning om CNAS laboratorie akkreditering?

Så længe der er tilgængelig kapacitetskontrol, skal den første ansøgning om laboratorieakkreditering, hvert underområde, som overensstemmelsesvurderingsorganet anvender til akkreditering, have deltaget i mindst en færdighedsprøve og opnået tilfredsstillende resultater.

Hvorfor skal CNAS udføre færdighedsprøvning?

Bevis for kompetence er en nødvendig betingelse for, at et akkrediteringsorgan kan deltage i og opretholde en international gensidig anerkendelsesaftale (MRA).

Hvilke internationale organisationer foretrækker at bruge færdighedsprøvningsresultater?

Der er mange internationale organisationer, der bruger resultaterne af færdighedsprøvning, fordi færdighedsprøvning er et internationalt anerkendt teknisk middel til at vurdere laboratorieevner.

Kan kinesiske regeringsafdelinger også lide at bruge resultaterne af færdighedsprøvning?

JA! Ministeriet for Offentlig Sikkerhed, Justitsministeriet og de øvrige offentlige forvaltningsafdelinger, Narkotikakommittén og andre afdelinger bestående af 38 regeringsorganer, sociale og industrielle organisationer har anvendt færdighedsprøvning som et vigtigt teknisk middel til at forstå eller overvåge laboratoriet kapaciteter.

På hvilke områder kan CNAS udføre færdighedsprøvning?

CNAS har etableret et relativt komplet kapacitetsverifikationsarbejds system, der dækker mange industrielle og økonomiske felter såsom fødevarer, kemikalier, byggeri, kvalitetsinspektion, medicin, tobak, metallurgi, landbrug, information, maskiner, miljøbeskyttelse, elektronik og kalibrering samt retlige og offentlig sikkerhed. Sociale områder som procuratorisk og folkesundhed.

Specifikke dokumenter kan henvise til: testlaboratorium færdighedsbekræftelse, du skal vide!