Hjem > Udstilling > Indhold

Microbiology laboratorium display

Jul 10, 2018

For det første mening og formål


Mikrobiologi er videnskaben om at studere mikrober og deres livsaktiviteter. Mikroorganismer har mange slags egenskaber som forskellige typer, lille volumen, mange typer metabolisme, høj metabolisk intensitet, hurtig vækst og reproduktion og let variation. Det er bredt fordelt i luft, vand, jord, menneskekroppe, dyr og planter, og det er uafhængigt eller parasitært. De fleste mikroorganismer er gavnlige for mennesker, dyr og planter, især fordi de har et nært forhold til menneskelivet og har stor indflydelse på industri- og landbrugsproduktion, menneskers levevilkår og sundhed. Med den nye pensumreform er antallet af mellemskolemikroer i gymnasielæringen også øget, specielt "mikrobiologisk laboratorieuddannelse" -forsøg er et fageksperiment af human science-udgaven af standardskolen i standardskolekurset standard eksperimentel lærebog biologisk udvælgelse I. Mikrobiologiske eksperimenter er ikke kun omfattende og operative, men kræver også, at eleverne har stærke aseptiske færdigheder og biosikkerhedsbevidsthed. Det er af stor betydning at træne elevernes teori, praktisk evne, evne til at analysere og løse problemer og videnskabelig tænkning.


7.10.jpg

For det andet er de grundlæggende krav i mikrobiologilaboratoriet Et forberedelsesrum forberedelse rum til fremstilling af kulturmedier og prøvebehandling. Indendørs er udstyret med reagensskabe, opbevaringsskabe eller materialer til tællere, testbænke, elkomfurer, køleskabe, vand og spildevand, strømforsyninger mv.

Vaskekammerets vaske kammer anvendes til vask og lignende. Patogene mikroorganismer er nogle gange til stede, fordi brugte redskaber er blevet forurenet med mikroorganismer. Derfor opstilles vaske kammeret, når forholdene tillader det. Indendørs skal være udstyret med varmeapparater, dampkøler, bassiner og spande til vaskredskaber, samt forskellige flaskebørster, dekontamineringspulver, sæbe, vaskepulver osv.

For det tredje anvendes steriliseringsrummet steriliseringsrum hovedsageligt til sterilisering af mediet og sterilisering af forskellige instrumenter. Værelset skal være udstyret med højtryks dampsterilisator, ovn og andet steriliseringsudstyr og faciliteter.

4. Sterilt rum Det sterile rum kaldes også inokulationsrummet. Det er et specielt laboratorium til aseptisk drift som systeminokulation og rensning af bakterier. I mikroben er inokuleringstransplantationen af stammen en vigtig operation. Karakteristika for denne operation er at sikre de rene arter af stammen og forhindre forurening af bakterierne. I luften af det generelle miljø, på grund af tilstedeværelsen af mange støv og bakterier, er det let at forårsage forurening og interfererer meget med inokulationsarbejdet.

1. Opsætning af det sterile rum Det sterile rum skal indstilles i overensstemmelse med principperne om økonomi og videnskab. De grundlæggende krav er som følger:

(1) Det sterile rum skal have to indre og ydre rum, det indre rum er et sterilt rum, og den ydre del er et bufferrum. Rummets rum bør ikke være for stort til at lette luftsterilisering. Det lille indre område er 2 × 2,5 = 5m2, det ydre område er 1 × 2 = 2m2, og højden er 2,5m eller mindre. Alle burde have loft.

(2) Skydedøre skal være forsynet i indretningen for at reducere luftens udsving. Døren skal være placeret i en position langt fra arbejdsbordet; Yderdøren skal også anvendes til skydedøre og skal være anbragt i afstand fra indersiden.

(3) Der skal åbnes et lille vindue på væggen eller "sparerventilator" mellem det indre og det ydre rum for at gøre de nødvendige passager til indersiden og udvendig af inokuleringsprocessen for at reducere antallet af gange folk går ind og ud og reducerer grad af forurening. Det lille vindue er 60 cm bredt, 40 cm højt og 30 cm tykt. Vinduet sash er hængt inde og ude.

(4) Det sterile rums rumfang er lille og stramt. Efter brug i en periode er indendørstemperaturen meget høj, så der skal være et ventilationsvindue. Ventilationsvinduet placeres på loftet ved indgangen til det indre kammer (det vil sige væk fra bordet). Det er en dobbeltlags struktur, det ydre lag er blindt, og det indre lag kan være et skærm. Ventilationsvinduet kan åbnes efter brug i det indre kammer og før sterilisering for at cirkulere luft, og temperaturen kan installeres under betingelser.