Hjem > Udstilling > Indhold

Gasflasker, luftkompressorer og gasflasker, luftkompressorer og gasgenerering, der almindeligvis anvendes på laboratoriebænke

May 05, 2018

Ved drift af en laboratoriebænk kræves der normalt en renhed af nitrogen og hydrogen i cylinderen, der overstiger 99,999%, og ammoniak er mere end 99,99%. For at sikre sikkerhed skal alle typer gasflasker testes periodisk for kompression. Hver test skal registreres i detaljer (f.eks. Inspektionsdato, inspektionsafslutning osv.) Og indlæst i cylinderfilen. Efter inspektion inspiceres gasflasker, der skal anvendes eller kasseres efter at være blevet dekomprimeret af inspektionsenheden. I de senere år er flere og flere luftkompressorer og forskellige gasgeneratorer brugt. Luftkompressoren på laboratoriebænken kan samle luften i det omgivende miljø, og efter tryk, rensning og anden behandling kan den udstyre ren luft med et bestemt tryk. Ved anvendelse af FID er luften en scavenger gas, mængden er stor, og kravet til luftrenhed er ikke særlig høj, så luftkompressoren har en tendens til at erstatte gasflasken i denne henseende. De fælles gasgeneratorer er N2 generator og H2 generator. Disse gasgeneratorer kan producere den tilsvarende N2, H2, generelt, når detektoren ikke kræver høj renhed af bæregassen. Bemærk, at gasgeneratorer og luftkompressorer på forskellige typer laboratoriebænke produceret af forskellige producenter kan være forskellige. Ved køb skal passende instrumenter vælges efter de faktiske krav.