Hjem > Udstilling > Indhold

Almindeligt anvendt gasflasker, luftkompressorer

Mar 22, 2018
Gasflasker, kompressorer og gas generation i driften af en laboratoriebænk, renheden af kvælstof og brint i cylinderen er generelt kræves at være mere end 99,999%, og det af ammoniak er mere end 99,99%. For at sikre sikkerheden, skal alle typer gasflasker testes regelmæssigt for komprimering. Hver test skal registreres i detaljer (såsom inspektion dato, inspektion konklusion, etc.) og indlæses i filen cylinder. Efter inspektion inspiceres gasflasker, der skal bruges, eller kasseres efter at være dekomprimeret af inspektion enhed.     I de seneste år, har været brugt flere og flere kompressorer og forskellige gasgeneratorer. Luftkompressor på laboratoriebænk kan indsamle luft i det omgivende miljø, og efter opretholdelse tryk i hovedbrandledningssystemet, rensning og anden behandling, kan det output ren luft med et vist pres. Når du bruger FID-enheden, luften er en ådselsæder gas, mængden er stor og luft renhed krav er ikke særlig høj, så luftkompressor har en tendens til at erstatte gasflaske i denne henseende. De fælles gasgeneratorer er N2 generator og H2 generator. Disse gasgeneratorer kan producere den tilsvarende N2, H2, generelt, når detektoren ikke kræver høj renhed af bæregassen. Bemærk at gasgeneratorer og kompressorer på forskellige typer af laboratoriet bænke fremstillet af forskellige producenter kan være anderledes. Når du køber, skal egnede instrumenter vælges efter faktiske krav.