Hjem > Udstilling > Indhold

Fælles laboratorieudstyr gaskromatografiske systemtyper

Apr 03, 2018

Det fælles laboratorieudstyrs gaschromatografi system har to typer: enkelt-kolonne single-gas og dual-column gas.

Den såkaldte gasvej refererer til strømningsbanen, som bæregassen passerer fra gascylinderen til detektoren.

Enkeltkolonne enkeltluftskreds har en enkel struktur, bekvem betjening, kun en gasbane, kun en injektionsport, og søjlen kan kun bruge en. Laboratoriegaskromatografer, såsom den indenlandske 102G type og den amerikanske HP-4890-type tilhører denne type.

Dobbelkolonne dobbeltgaskredsløbet fordeler den regulerede eller steady state bæregas i to kanaler og går ind i den respektive kolonne og detektor. Der er to injektionsporte, kolonner, detektorer og gasledninger. Udstyrsinstrumentet er egnet til temperaturforøgelse af programmet og kan kompensere for den støj, der genereres på grund af temperaturændringen og tabet af den stationære fase ved høj temperatur og forbedrer instrumentets stabilitet.

Nu almindeligt anvendt laboratorieudstyr kromatograf - stolt af denne dual-kolonne dual gas, såsom indenlandske SP-3420, USA HP-5890, HP-6890, Japan Shimadzu GC-14B, GC-17A og så videre.

I selve analysen kan antallet af indløb og detektorer konfigureret på hovedrammen i den laboratorieudstyrede kromatograf styres af brugeren. Brugeren skal kun underrette producenten af instrumentet, inden han køber instrumentet.