Hjem > Udstilling > Indhold

Grundlæggende kendskab til laboratoriebyggeri planlægning

Jun 12, 2018

Ved planlægning af et laboratorium er det vigtigt at kende den grundlæggende sund fornuft for nogle laboratoriebyggepladser for at kunne lave en god laboratoriekonstruktion. Hvad er grundkendskabet til laboratoriebyggeriets planlægning? Følgende er en detaljeret introduktion til dig.

Grundlæggende kendskab til laboratoriebyggeri planlægning omfatter hovedsageligt følgende punkter:

1. Før laboratoriet begynder at arbejde, skal det forstå, hvor gasventilen, vandventilen og kontakten er placeret. Når du forlader laboratoriet, skal du sørge for at kontrollere interiøret igen, sluk for vand-, el- og gasafbrydere og lås dørene og vinduerne.

2. Når heliumcylinderen åbnes, skal operatøren stå på siden af gascylinderens gasudgang. Gasflasken skal stå oprejst, og langsomt åbne flaskeventilen. Gassen skal trykkes ned gennem en trykaflastningsventil og må ikke direkte deflateres. Ved udskiftning af højtrykscylinderventiler skal du bruge hånd- eller specialnøgler, og brug ikke værktøj som mejsler og tænger for at forhindre skade på ventilen. Brug af brandfarlige, eksplosive, giftige gasflasker arbejdsplads, bør sikre god ventilation, personale ansvarlig for brug og vedligeholdelse. Gassen i cylinderen må ikke være helt opbrugt, hvilket efterlader resterende tryk. Resttrykket skal generelt være ca. 2 kg · cm-2 og mindst ikke lavere end 0,5 kg · cm-2.

3. Ved elektrisk brug (f.eks. Ovne, vandbad med konstant temperatur, centrifuger, elektriske ovne osv.) Skal elektrisk stød forhindres strengt. Afbryder og elafbryder må ikke slukkes med våde hænder eller øjne. Før brug skal du først bruge en test blyant for at kontrollere, om der er lækage af elektrisk udstyr, hvis instrumentets lækage ikke kan bruges.

4. Der skal tages særlig forsigtighed ved anvendelse af brændbare stoffer, især brandfarlige stoffer (såsom ether, acetone, ethanol, benzen, metallisk natrium osv.). Sæt ikke meget på bordet, for ikke at nærme flammen. Kun når væk fra ilden, eller efter at flammen er slukket, kan den brændbare væske blive dumpet i store mængder. Lavkogende organiske opløsningsmidler må ikke opvarmes direkte i brand og må kun opvarmes eller destilleres ved hjælp af tilbagesvaler på vandbad.

5, brug af koncentreret syre, koncentreret alkali, skal være yderst forsigtig for at forhindre sprøjtning. Ved brug af en pipette til måling af disse reagenser skal der anvendes en gummibold, og den må ikke suges af munden. Hvis du ved et uheld sprøjter på prøvebænken eller jorden, skal du bruge en våd klud til at tørre ren. Hvis huden rører huden, skal den behandles straks.

6, hvis der ved et uheld dumpes en betydelig mængde brændbare væsker, skal den behandles som følger:

(1) Luk alle indendørs brand og elvarme omgående. (2) Luk døren, åbn vinduet og vinduet. (3) Tør den spildte væske af med et håndklæde eller en klud, og skru væsken i en stor beholder og hæld den derefter i den stoppede glasflaske.

7. Restkoncentrationer af brandfarlige og eksplosive stoffer (f.eks. Metallisk natrium, hvid fosfor og kamphoved) må ikke hældes i snavsespande eller dræn og skal opsamles i udpegede beholdere.

8, spildvæske, især stærk syre og stærk base kan ikke hældes direkte i vasken, skal fortyndes, hældes derefter i vasken og derefter bruge meget vand til at vaske vasken og kloakken.

9. Toksikanter bør opsamles i henhold til laboratorieforskrifterne efter undersøgelses- og godkendelsesprocedurerne. De bør håndteres strengt og anvendes korrekt.

10. Ved drift med et oliebad skal man sørge for, at temperaturen konstant måles med et termometer, og at temperaturen ikke overstiger olietemperaturens forbrændingstemperatur.

Det rigtige hjem er Kinas første one-stop landingsplatform til laboratoriebyggeri. Den "8590 Laboratory Construction Theory", der blev oprettet af Jia Yun, har hjulpet Kinas laboratorier til at løse de to store problemer med at "bygge godt" og "gøre god brug". Bygningen af laboratoriet er "spar tid, spar tid og spar penge."